INNEHÅLLSFÖRTECKNING Lasse Lasse liten, världen är så stor så stor, större är du nånsin tror

Den röda cirkeln representerar den fjärde oktaven (frekvensnivån, känslolivet). Rädslan hindrar kontakten med högre nivåer. För vidare utveckling, se Social tregrening (vardagssituationerna).

TILLBAKA