INNEHÅLLSFÖRTECKNING

En enad riksdag kan utöva ledarskap.
Ett enat ledarskap kan ena folket.
Kulturpersonligheter
Ärkebiskop
Moderaterna
Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Fp inklusive Kd och Mp
Centern
= Självrespekt
= Andlighet
= Ordning
= Arbete
= Allas delaktighet
= Frihet
= Livsmedel
TILLBAKA TILL INDEX