INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Det mänskliga slaveriet iscensattes i England 1694.

TILLBAKA