INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Albert Pike avskedades som general i USA för skändlighetsbrott och förskingring i indianreservaten, och blev Illuminaternas strateg.
TILLBAKA