INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Definiera begrepp för samförstånd

Dalai Lama, vår enda prästkung på planeten, har bett oss definiera våra begrepp så att vetenskap och andlighet kan tala med varandra. Det är konstnärens område att vidga begreppen.

Det finns en konstnär, L. Ron Hubbard, som gjort mer än detta, och formulerat sitt syfte:

"En civilisation utan sinnessjukdom, utan brottslighet och utan krig, där dugliga människor kan ha framgång och ärliga människor kan ha rättigheter och där människan är fri att stiga till högre höjder — detta är Scientologins mål."

L. Ron Hubbard

Är han vår tids konstnär som kunnat universalisera och visa på en pärla i ett förskräckligt skeende, och låta den gå in i en ny cykel, och visa på motsatser som endast skenbara? Konsten kan hjälpa människan att avsluta någonting, så att mänskligheten kan gå in i en ny cykel, d.v.s. gå vidare i evolutionen.

L. Ron Hubbards visdom samlad ur de flesta av världens kulturer, och prövad i praktiska livet, finns nu gratis på de flesta bibliotek. Man kan leda hästen till vatten, men dricka måste vi göra själva, om vi inte vill ha världsdiktaturen.

TILLBAKA