INNEHÅLLSFÖRTECKNING

LIVSLAGARNA

Samhällets vertikala ryggrad enligt Pythagoras (lärare för sin tids makttillträdande ’kronprinsar’)

1. Frihetslagen
Att återföra ansvaret för samhället till individerna

2. Enhetslagen
Den dubbla folkbokföringen säkrar folkförsörjningen vid svåra påfrestningar på samhället

3. Utvecklingslagen
'Finansieringen' sker genom att det blir allas sak att byn fungerar

4. Skördelagen
Den som ställer sig utanför samhällets ansvar för våra livsbetingelser kan inte inneha ledande positioner i penningsamhället

5. Självförverkligandelagen
Känslomässigt är det en gradfråga i vad mån man törs släppa rädslan

6. Ödeslagen
I vilken by man har störst samhällsansvar avgörs av var man är född eller har sina rötter

7. Aktiveringslagen
Den informella sektorn ger tillfälle för individen att pröva alla sidor av mänskligt liv.

Lyckan införs som vertikal skala i den politiska verkligheten
Lycka är den grad i vilken individen funnit sin plats i samhället.

Rättsstaten ger minst lidande vid svåra påfrestningar för samhället

enligt en tolkning av Lars Rutger Solstråhle

TILLBAKA