INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Nu är alternativet att utlysa undantagstillstånd och utse en allmänt aktad kulturpersonlighet som älskar oss till tyrann för att hålla ihop rättsstaten.

TILLBAKA