INNEHÅLLSFÖRTECKNING

 

På svenska:

De få som förstår systemet kommer antingen att vara så intresserade av dess vinster, eller så beroende av dess fördelar, att det inte kommer att finnas någon opposition från den klassen, medan, å andra sidan, den stora mängden människor, oförmögna att fatta de oerhörda fördelar som kapital härleder från systemet, kommer att bära dess bördor utan klagan, och kanske utan att ens misstänka att systemet är oförenligt med deras intresse...

Era respektfulla tjänare, ROTHSCHILD BROTHERS

TILLBAKA