INNEHÅLLSFÖRTECKNING
  1. Att namnen på långivarna förblir hemliga; och att de blir givna en oktroj (banktillstånd) att starta Bank of England.

  2. Att Bank of Englands styrelsemännen får den juridiska rätten att sätta ordning för valuta genom vilken —

  3. De kan låna ut till ett värde av £10 för varje £1 av värdet på det guld som de har i sina valv.

  4. Att de får tillåtelse att trygga statsskulden; och att säkra betalning av skuldbeloppet och räntan genom direkt beskattning av engelska folket.
TILLBAKA