INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Den nuvarande världsordningen
enligt USA-presidenter

Översättning av citat om "Världsordningen" enligt Commander William Gay Carr, Kanadensiska Flottans Underrättelsetjänst, hämtade ur hans bok "Pawns in the Game" (Panterna i Spelet).

Thomas Jefferson:

"Jag tror att bankinstitutioner är mer farliga för våra friheter än stående arméer. De har redan framskapat en penningaristokrati, som har satt regerigar i skyddsställning. Penning-utgivningsrätten borde tas från bankerna och återföras till folket till vilket den rätteligen hör."

Andrew Jackson:

"Om Kongressen har rätt enligt Konstitutionen utge papperspengar, så är den given dem, att användas av den själv, inte att delegeras till individer eller sammanslutningar."

Dessa rättframma kommentarer varnade det "transnationella bankbrödraskapet" att förvänta sig allvarlig opposition, när deras fullmakt för Bank of the United States gick ut 1811. För att bereda sig inför denna eventualitet hade Mayer Amchel Rothschild skaffat sig absolut kontroll över Bank of England för att stärka sin kontroll över världens ekonomi.

I samband med nästa delegering citeras ur brev av den 25 juni 1863 undertecknat Rothschild Brothers:

"De få, som förstår systemet, kommer antingen att vara så intresserade av dess vinster eller så beroende av dess fördelar, att det inte kommer att bli något motstånd från den klassen, medan å andra sidan den stora mängden av människor, som inte är mentalt förmögna att fatta de enorma fördelar, som kapitalet får ut av systemet, kommer att bära dess bördor utan klagan och kanske utan att ens misstänka att systemet är oförenligt med deras intresse....."

Efter att Paul Warburgs Federal Reserv System hade tillämpats i 3 år,dvs 1913 till 1916 summerade President Woodrow Wilson den ekonomiska situationen i Amerikas Förenta Stater som följer:

"En stor industrination kontrolleras av dess kreditsystem. Vårt kreditsystem är koncentrerat. Nationens växt, och därför, alla våra aktiviteter är i händerna på några få män. Vi har kommit att bli en av de värst styrda, en av de mest fullständigt kontrollerade och dominerade regeringarna i den civiliserade världen. Inte längre en regering enligt övertygelse och majoritetens fria val, utan en regering enligt uppfattningen och hårdheten hos små grupper av dominerande män."

När Västvärldens länder kastades in i 30-talets depression, ur vilken endast ytterligare ett
krig kunde lyfta dem, sade President Franklin D. Roosewelt:

"Sextio familjer i Amerika kontrollerar nationens rikedom....."

Översättning av uttryck för missbruk av materiell makt enligt Meyer Amchel Rothschild:

"Giv mig makten över ett lands valuta och jag kan bortse från vilka som stiftar lagarna."

Eller med Stig Malms ord:

"Regeringen har lika mycket svängrum som den som vill dansa polka i en garderob."

Detta gäller inte under alla omständigheter. Det gäller bara i en hemlighetskultur!

Enkel skiss över Bank of Englands effekt
på livsförutsättningarna på vår planet

Nästa fördubbling av bankbrödraskapets kapital fordrar tillgångar långt in på ytterligare ett jordklot eller en fruktansvärd förstörelse om Banklagen fortsätter att verka som "världsordning".

Eftersom banken ägs av några enskilda personer ökar spänningen mellan lagstiftarna, som skall upprätthålla samhället och bankirerna med deras självtagna särställning ovanför samhället.

När samhället inte kan uppbåda lika mycket kapital som bankbrödraskapet, blir det de senare, som har makten att upprätthålla sina lagar med en arme´ av legoknektar.

Detta var vad som hade hänt England 1694 efter 100 års försvagande inbördeskrig.

Storbritannien byggdes, så att samhällen världen över kunde underkastas bankbrödra- skapets tillväxtekonomi.

USA:s Riksbank, Federal Reserv, togs genom en kupp ett par dagar före jul 1913, efter att bankirerna haft penningutgivningsrätten på 50 års delegation sedan mordet på President Lincoln.

Sverige gav nästan lagligt upp makten över våra pengar 25 november 1998! Allt blir till salu, även i vårt land, oavsett om vi behöver det för vår egen försörjning. Deras lagar ger dem rätt att förstöra, det vi behöver, om det gynnar deras syften.

Vi har inte råd med ett oenigt folk och framför allt inte en oenig Riksdag!

Samhörigheten bygger upp. Rädslan, t.ex. i formen girighet, kan bara leva på skrotvärden!

Kan de valda ombuden för Sveriges folk enas om, att vi skall ha planeten beboelig för kommande generationer, som Rättsgrund?

Tänk Dig en värld, där bankirernas ägande ställs under samhällsansvar - en värld i samverkan. Det gläder mig att få varandra tillbaka igen!

Lars Rutger Solstråhle larsrutger@gmail.com

Läs Göran Greiders syn på saken.

TILLBAKA